Παίζω...παίζεις; Δεν με νοιάζει που διαφέρεις!

2611721621505846

Views: 289

All Rights Reserved

Copyright \u00A9 <YEAR>, Common Ground Research Networks, All Rights Reserved

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Η ενότητα ασχολείται με τη διαφορετικότητα που αφορά την εθνική προέλευση. Σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά και ίσοι. Τα παιδιά θα μπορέσουν να αποδεχθούν το διαφορετικό και να υπάρξει σεβασμός στη προσωπικότητα του άλλου. Τέλος, θα μπορέσουν να αλληλοεπιδράσουν με τα άλλα παιδιά ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών. Το μοντέλο που επιλέχθηκε ήταν το ομαδοσυνεργατικό. Γνωστικό Πεδίο: Κοινωνικές Επιστήμες