Βάλε τέλος στις έμφυλες διακρίσεις!

2611711617548794

Views: 252

All Rights Reserved

Copyright \u00A9 <YEAR>, Common Ground Research Networks, All Rights Reserved

Abstract

Πρόκειται για μια διδακτική παρέμβαση που έχει ως στόχο την αναγνώριση αλλά και την καταπολέμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων που αφορούν το φύλο. Ο σεξισμός έχει ριζώσει βαθιά μέσα στη σκέψη και την αντίληψη μας ωστόσο μέσω μιας πολυτροπικής προσέγγισης του θέματος γεννιέται η ελπίδα για την εξάλλειψη τέτοιου είδους πεποιθήσεων και παγιωμένων τρόπων αντιμετώπισης των καταστάσεων! Η παρέμβαση αυτή αποτελείται απο 8 δραστηριότητες δημιουργημένες με βάση τη θεωρίας της Νέας Μάθησης.