Έμφυλα Στερεότυπα: Γινόμαστε όλοι μωβ!

2611691618745022

Views: 320

  • Title: Έμφυλα Στερεότυπα: Γινόμαστε όλοι μωβ!: Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο
  • Author(s): Anna Amparian
  • Publisher: Common Ground Research Networks
  • Collection: Μάθηση μέσω Σχεδιασμού
  • Series: Διαπολιτισμικότητα
  • Keywords: έμφυλα στερεότυπα, ισότητα, διαφορετικότητα, προκατάληψη, δραστηριότητες, νηπιαγωγείο
  • Date: June 08, 2021

All Rights Reserved

Copyright \u00A9 <YEAR>, Common Ground Research Networks, All Rights Reserved

Abstract

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των έμφυλων στερεοτύπων και πως μπορούμε να τα καταρρίψουμε και να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων.