Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Subscription

Description

Στο χώρο αυτό φιλοξενούνται σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα από εκπαιδευτικούς και φοιτητές αξιοποιώντας το επιστημολογικό πλαίσιο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού.